Графит хэв

  • Application Of Graphite Mould

    Графит хэвний хэрэглээ

    Сүүлийн жилүүдэд цутгамал болон хэвний үйлдвэрлэл хурдацтай хөгжиж байгаатай холбогдуулан бал чулууны материал, шинэ үйл явц, өсөн нэмэгдэж буй хэв, хөгцний үйлдвэрүүд нь хэв болон хэвний зах зээлд байнга нөлөөлж байна. Графит нь физик, химийн сайн шинж чанараараа аажмаар үхэх, хөгц үйлдвэрлэхэд тохиромжтой материал болжээ.