Түүх

 • 2014 онд
  Чиндао Фурайте графит ХХК байгуулагдсан.
 • 2015 онд
  Тус компани 2015 оны 8-р сард ISO9001-2000 чанарын менежментийн системийн гэрчилгээ авсан.
 • 2016 онд
  Тус компани үйлдвэрлэл, худалдааг нэгтгэхийн тулд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлжээ.
 • 2017 онд
  Тус компанийн гадаад худалдааны экспорт 2.2 сая ам.долларт хүрчээ.
 • 2020 онд
  Тус компани GBT45001 системийн гэрчилгээ авсан.
 • 2021 онд
  Бид үргэлжлүүлэн урагшилж байна.